Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Hoạt Động Kiếm EXP + Tiền Đồng Và Trang Bị

  • Trang chủ
  • > Hoạt Động Kiếm EXP + Tiền Đồng Và Trang Bị

Thân Chào AE MENBER tham gia Game sau đây là thông tin những hoạt động INGAME với phần thưởng là EXP, Tiền Đồng và các Nguyên Liệu nâng cấp tất cả các trang bị Trong Game ! AE chỉ cần tham gia hoạt động và tích lũy là có thể lên được trang bị thoải mái nhé !

Đặc biệt vui lòng xem kỹ phần thưởng của các Bảo Rương ở các Hoạt Động khác nhau.

Tống Kim
Thời Gian Phần Thưởng
  100 Tỷ Exp
  1 Bảo Rương Tống Kim
  Yêu Cầu Tích Lũy 1000 Điểm Trở Lên
 
Viêm Đế
Thời Gian Phần Thưởng
  100 Tỷ EXP
  1 Bảo Rương Viêm Đế
  Điều Kiện Nhân Sĩ đã vượt qua ải 5 Viêm Đế
   
  Qua mỗi ải nhận được 500tr EXP
  Tiêu diệt 1 mạng người được 500tr EXP
  Tiêu diệt người chơi tích lũy đổi KNB 15mạng/1KNB
 
Nhân Sĩ Thuộc Tổ đội tiêu diệt boss cuối mỗi người nhận
50 Tỷ EXP
1 Bảo Rương Viêm Đế
 
Phong Lăng Độ
Thời Gian Phần Thưởng
  Tiêu diệt boss  thuyền nhận
  50 tiền đồng
  10 Tỷ EXP
  Hoàn Thành PLD nhận
  10 Tỷ EXP
  1 Bảo Rương Phong Lăng Độ
 
Vượt Ải
Thời Gian Phần Thưởng
  Qua mỗi ải nhận 500tr EXP
  Vượt qua 28 ải tổ đội nhận 
  1 Bảo Rương Vượt Ải
  10 Tỷ EXP
   
Tín Sứ
Thời Gian Phần Thưởng
  1 Bảo Rương Tín Sứ
  10 Tỷ Exp
   
Boss Sát Thủ
Thời Gian Phần Thưởng
  10 Tiền Đồng
  10 Tỷ EXP
  200 Vạn Lượng
  Cá Nhân hoặc Tổ Đội Điều được thưởng chung
 
Dã Tẩu
Thời Gian Nhân sĩ tự làm nhiệm vụ bình thường
 

Hoàn Thành 5 NV

Nhận 50 Tỷ EXP + 30 Thạch Anh Vàng + 50x + 10 Hộp EVNET

 

Hoàn Thành 10 NV

Nhận 50 Tỷ EXP + 30 Ngọc Lục Bảo + 50x + 10 Hộp EVNET

 

Hoàn Thành 15 NV

Nhận 50 Tỷ EXP + 30 Đá Sapphire + 50x + 10 Hộp EVNET

 

Hoàn Thành 20 NV

Nhận 50 Tỷ EXP + 30 NGọc RuBy + 50x + 10 Hộp EVNET

 

Hoàn Thành 25 NV

Nhận 50 Tỷ EXP + 30 Kim Cương Đen + 50x + 10 Hộp EVNET

 

Hoàn Thành 30 NV

Nhận 50 Tỷ EXP + 10 Đá Ngũ Hành + 50x + 20 Hộp EVNET

 

Hoàn Thành 35 NV

Nhận 50 Tỷ EXP + 15 Đá Ngũ Hành + 50x + 30 Hộp EVNET

 

Hoàn Thành 40 NV

Nhận 50 Tỷ EXP + 20 Đá Ngũ Hành + 50x + 50 Hộp EVNET

 
Săn Boss Hoàng Kim
Thời Gian Boss Tiểu
10h00 Bảo Rương Boss Tiểu x1 
12h00 20 Tỷ EXP tổ đội kết thúc
14h00 10 Tỷ cho A/E đứng gần
16h00  
18h00  
22h00  
24h00 và 2h00  
Thời Gian Boss Đại
  Bảo Rương Boss Đại x1
12h10p 200 Tỷ EXP cho tổ đội kết thúc
20h10p 100 Tỷ EXP cho A/E đứng gần
   
Vận Tiêu
Thời Gian Phần Thưởng
  50 Tỷ EXP
  500 vạn lượng
  20 Tiền Đồng
   
Thiên Tử
Thời Gian Phần Thưởng
Bang Thắng 30.000 Tiền Đồng
Bang Thua 20.000 Tiền Đồng
   
Đua Ngựa Sa Mạc
Thời Gian Phần Thưởng
19h Top 1,2,3 Thưởng 3000x + 10 Đá Ngũ Hành
  Top 4 - 10 Thưởng 1500x + 5 Đá Ngũ Hành
   
Chiến Long Động
Thời Gian Phần Thưởng
20h30 Boss Rớt Bảo Rương Boss Đại x5
  200 Tỷ EXP cho tổ đội kết thúc
  100 Tỷ EXP cho A/E đứng gần
   

Bảo Rương Boss Đại          

Mặc Định: 1000 Tiền Đồng
  Ramdom: 100,200,300 Đá Ngũ Hành
Bảo Rương Boss Tiểu Mặc Định: 100 Tiền Đồng
  Ramdom: 10,20,30 Đá Ngũ Hành
Bảo Rương Tín Sứ Mặc định: 20 Tiền đồng + 5 Thạch Anh Vàng(Kim)
  Ramdom: 5,10,15 Đá Ngũ Hành
Bảo Rương Vượt Ải Mặc Định: 20 Tiền Đồng + 5 Ngọc Lục Bảo(Mộc)
  Ramdom: 5,10,15 Đá Ngũ Hành

Bảo Rương Viêm Đế

Mặc Định: 20 Tiền Đồng + 5 Đá Sapphire(Thủy) + 10 Hộp EVENT
  Ramdom: 30,40,50 Đá Ngũ Hành
Bảo Rương Tống Kim Mặc Định: 20 Tiền Đồng +5 Ngọc RuBy(Hỏa) + 10 Hộp EVENT
  Ramdom: 50,60,70 Đá Ngũ Hành

Bảo Rương Phong Lăng Độ

Mặc Định: 20 Tiền Đồng + 5 Kim Cương Đen(Thổ)
  Ramdom: 5,10,15 Đá Ngũ Hành

Chân Thành Cảm Ơn AE đã tham gia vào GAME !

Trang Chủ: http://volamhaokiet.com/

FANPAGE: https://www.facebook.com/volamhaokietprivate/

Liên Hệ FANPAGE để được hỗ trợ tận tình chu đáo nhé AE !

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Vo Lam Hao Kiet không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster